Jordi Sierra i Fabra

138 páginas

«Ja quan era nen, cada vegada que anava a un museu i contemplava els grans quadres de la història em feia dues reflexions. La primera era què devien sentir els pintors en fer-los, en què devien pensar, com els devia sorgir la idea. La segona tenia i té a veure amb mi mateix, amb els meus propis sentiments, amb les visions i sensacions abocades al meu esperit davant la seva contemplació. D’aquestes reflexions ha nascut aquest llibre. De la resposta de la meva ment han nascut aquestes històries».
Jordi Sierra i Fabra

Jordi Sierra i Fabra ens convida a viatjar per disset contes inspirats per grans quadres de la història, com el «Guernica», «La Gioconda» i obres de Gauguin, Miró, Dalí, Munch, Klimt, Matisse o Van Gogh. El llibre, amè i instructiu, inclou minibiografies dels artistes i un relat inspirat per les obres que van deixar més empremta en la història de l’art pictòric.